Privacyverklaring

Dit privacy statement geldt voor de persoonlijke gegevens die wij ontvangen via deze website. We verwerken, beheren en beveiligen zulke persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid.

Beheer en beveiliging persoonlijke gegevens

Meld je je aan voor een e-mailnieuwsbrief of opleiding van de Nederlandse Padelbond? Dan kunnen we vragen om je naam, adresgegevens en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we voor het toezenden van de e-mailnieuwsbrief of informatie over het gevraagde product of dienst van de NPB. Het e-mailadres verstrekken we niet aan derden, tenzij je hiermee hebt ingestemd of als dit wettelijk is verplicht.

Vragen of opmerkingen?

Wil je meer weten over de manier waarop wij omgaan met persoonlijke gegevens die aan ons worden toevertrouwd? Mail ons dan via het contactformulier.