Wat kost een padelbaan?

Dit is een vraag die we op de afdeling accommodaties veel binnen zien komen. Zonder meer informatie is een antwoord op deze vraag niet te geven. Daarom proberen we hieronder iets meer richting te geven, zodat je toch wat handvatten hebt om een goede inschatting te maken.

Kwaliteit

Allereerst is natuurlijk de vraag: hoe goed moet de baan worden?
Hierop zijn meerdere antwoorden en richtingen mogelijk. Wat is een goede baan eigenlijk. Vanuit sporttechnisch oogpunt heeft het dan de voorkeur een baan te hebben met veiligheidszone. Liefst ‘dik’ glas, bijvoorbeeld 12mm. Een amateur kan ook prima sporten op een baan zonder veiligheidszone en glas met een dikte van 10mm (8mm komt ook voor, maar raden wij af). Zie voor de veiligheid van het glas het artikel over veiligheidsglas en reclamestickers.

Vanuit een beheersmatige blik kan hier ook antwoord op gegeven worden. De kwaliteit van het metaal en dan met name de bescherming tegen weersinvloeden, heeft invloed. Is een goede padelbaan voorzien van voldoende weerstand tegen het vochtige, soms koude en dan weer warme, Nederlandse zeeklimaat? Sommige kooien roesten bij wijze van spreken al in de folder. Zolang puur roest visueel is, is het niet fraai, maar ook niet schadelijk voor de speler. Maar als door het roesten de metalen delen aan de binnenzijde loslaten, wordt dit toch anders.

Vervolgens is er nog een combinatie van beide. Een hardcourt (zoals beton) ondergrond onder het kunstgras is relatief duur in aanschaf, maar verdient zich op langere termijn meestal terug. Daarnaast is het bevorderlijk voor de speeleigenschappen. De kwaliteit van het kunstgras kan ook flink verschillen. De kwaliteit van de vezels heeft invloed op de levensduur, de hoeveelheid vezels op zowel speelplezier als levensduur. Zoek daarom naar een kunsgrasmat met ten minsten 30.000 vezels per m².

Tot slot moet er nog antwoord komen op de vraag: wat ligt er nu?

Is het een weiland, waar alleen wat gras aanwezig is. Of moet er eerst een oud sportveld verwijderd worden. Vaak lijkt alles wat er onder ligt een prima basis, maar bijvoorbeeld het lava dat vaak onder de toplaag ligt, is niet de ideale basis direct onder een kunstgras padelbaan.

Kosten

Om toch wat richting te kunnen geven hierbij een aantal kengetallen. Let op, de uiteindelijke offerte kan dus drastisch afwijken, onder andere afhankelijk van de te maken keuzes.

Een totaalpakket, inclusief hardcourt fundatie, komt doorgaans op circa €40.000,= tot €45.000,= exclusief BTW. In vrijwel alle gevallen is daarnaast nog budget nodig voor aanvullende werkzaamheden. Realistisch is daarom om uit te gaan van een budget van minimaal €45,000,= tot €50.000,= voor het totaalplaatje.

Hierop kan bespaard worden indien al een goede zandonderbouw (de laag onder het beton) aanwezig is. Een paar duizend euro is dan te verdienen. Een besparing die wij niet adviseren is het aanbrengen van een lavafundatie. Hoewel dit wellicht ook weer een paar duizend euro bespaard, merk je dit iedere keer als je gaat spelen (de bal stuit minder en uit de kooi slaan is vrijwel onmogelijk). Bij een toekomstige renovatie zal meer betaalt moeten worden dan bij een hardcourt fundatie doordat er aan lava dan altijd werkzaamheden nodig zijn.

Tot slot kan een paar duizend euro bespaard worden door een kooi te kiezen met ee mindere protectie tegen het Nederlandse zeeklimaat.

Samenvattend zou bespaard kunnen worden, maar in de praktijk zijn de offertes onder €30.000,= beperkt. De omstandigheden zijn op locatie dan zeer gunstig geweest en/of er zijn concessies gedaan aan de kwaliteit.

Luxer uitvoeren is uiteraard ook een optie. Denk aan betere ledverlichting, afsluitbare kooi, 12mm glas in plaats van 10 mm.

Samenvattend

Totaal aanschaf inclusief montage: €40.000 – €45.000

Padelkooi inclusief verlichting: €25.000 – €30.000

Fundatie (hardcourt): €7.500 – €15.000

Zandonderbouw: €5.000 – €7.500

Let op: vaak moeten er ook nog werkzaamheden direct om de padelbaan gedaan worden. Bijvoorbeeld aanpassen straatwerk enz. Reserveer hiervoor een paar duizend euro per baan en dan is er een goed eindresultaat voor vele jaren speelplezier.

Meer informatie

Wil je meer weten over onze verdergaande dienstverlening? Neem dan contact met ons op via accommodatie@padelbond.nl

Padel. Lifts you up