Meest gestelde vragen 2020

Waarom moet je lid zijn van de Nederlandse Padelbond om deel te nemen aan NPB toernooien?

Waarom zijn er kosten verbonden aan een NPB licentie in 2020?

De Nederlandse Padelbond organiseert en faciliteert NPB toernooien in 2020. Om deel te kunnen nemen aan NPB toernooien dient een speler te beschikken over een NPB licentie a 20 euro. Deze toernooien worden opgezet door het bondsbureau en draaien in Setteo. Daar zijn kosten aan verbonden.

Hoe zit dat dan met de mogelijke fusie met de KNLTB?

Zoals bekend zijn we in gesprek met de KNLTB over een fusie. Ons doel is ook om vanaf 1 april 2020 een integrale toernooikalender te hebben. Tot die tijd organiseren beide bonden haar ‘eigen’ toernooien. Voor KNLTB toernooien dien je te beschikken over een bondsnummer en voor de NPB toernooien heb je een NPB licentie nodig.

Betaal ik dan dubbel?

Wanneer je in 2020 over een NPB licentie beschikt en je bent niet lid van een tennisvereniging, dan hoef je bij een mogelijke fusie in 2020 geen KNLTB bondsnummer meer te betalen. Via een commercieel centrum kun je aangemeld worden bij de KNLTB. De KNLTB controleert of jij een NPB licentie hebt. Wanneer dat het geval is dan ontvang je zonder extra kosten een bondsnummer van de KNLTB via het commerciële centrum. Dat betekent dat je bij aanschaf van een NPB licentie het gehele jaar toernooien kunt spelen onder de vlag van de NPB en straks ook onder de gezamenlijke vlag van de NPB en de KNLTB.

Waarom competitie in de maanden mei en juni?

Een van de voornaamste redenen om een fusie te onderzoeken waren de gescheiden competities van de KNLTB en de NPB. Samen één competitie heeft namelijk veel voordelen, zoals minder reistijd en spelen op ieders eigen niveau. Het was dan ook logisch om te zoeken naar een periode waarbij het voor zoveel mogelijk mensen mogelijk is om deel te nemen, onder goede padel omstandigheden (geen vorst, droge banen).

Deze voordelen behalen we alleen als de padellers die ook tennissen meedoen, afgelopen jaar speelde 60% van de deelnemers aan de padelcompetitie ook tenniscompetitie. Dan zijn er twee opties: voor- of na de tenniscompetitie. Gezien het grillige weer in maart valt de optie voor de tenniscompetitie af. Ook de lange ”break” in de competitie is door velen als negatief ervaren. Daarom is gezamenlijk gekozen om de competitie te plannen in de maanden mei en juni. Lekker spelen ‘onder de zon’. De bond wil padel faciliteren onder de beste mogelijke omstandigheden. Padel wordt gespeeld met glazen wanden, die zijn minder goed bruikbaar bij vochtig weer.

Padel is internationaal vooral ‘event-driven’. Een sport met een sterk sociaal karakter. Om die reden is er voor gekozen om rondom de padelcompetitie te bouwen aan een volle, uitdagende en evenwichtige toernooikalender. Door dit gezamenlijk en centraal aan te sturen hebben we invloed op het aantal, de sterkte en een goede verdeling van categorieën over het land.

Voorheen verschenen vooral eigen clubleden en een klein groepje fanatiekelingen op de relatief beperkte toernooikeuze verspreid over het land. Met de nieuwe wedstrijdkalender hopen we dat iedereen voldoende keuze heeft in de regio en op eigen niveau. Het is even wennen, veranderen blijft lastig. Daarom roepen we iedereen op onze initiatieven te steunen. Help de padelsport verder en schrijf zoveel mogelijk competitieteams en toernooien in. Laten we met z’n allen zorgen voor die schaalgrootte.

Hoe kunnen spelers van een commercieel padel centrum deelnemen aan de competitie 2020?

Zoals bekend, wordt de landelijke padelcompetitie gezamenlijk georganiseerd door NPB en KNLTB en gehost door de KNLTB. Maar hoe schrijf je in als je niet padelt bij een (tennis-)vereniging, maar bij een commercieel centrum?
De afgelopen tijd heeft een werkgroep onderzocht hoe dit mogelijk gemaakt kan worden en hoe commerciële padel-centra (CPC’s), NA een fusie, bij de KNLTB kunnen aansluiten. Deze week rondt de werkgroep haar advies af.

De werkgroep heeft ook gewerkt aan een oplossing VOOR de fusie. Er is een ‘workaround’ bedacht waardoor CPCs zich als ‘fictieve vereniging’ tijdelijk bij de KNLTB kunnen aansluiten, zodat CPC-klanten zich kunnen aanmelden voor de padelcompetitie. Op korte termijn krijgen alle CPC’s een persoonlijke mail met meer gedetailleerde info en een duidelijke hand-out hoe alles precies in z’n werk gaat.

Helaas overlapte de inschrijving voor de competitie en het overleg van de werkgroep elkaar. Hierdoor is de communicatie over de wijze van inschrijven voor spelers van CPC’s achtergebleven. We kunnen ons voorstellen dat dit in de afgelopen weken tot vragen heeft geleid. Onze excuses daarvoor! De inschrijftermijn is daarom voor iedereen (niet alleen de CPC’s) verlengd en blijft tot nader order open. De competitie wordt gespeeld in mei / juni.

Hoe staat het met de fusieverkenning?

Op de laatste BALV van augustus 2019 hebben de NPB-leden toestemming gegeven om een fusie met de KNLTB te verkennen. Een eerste stap hierin was een gezamenlijke wedstrijdkalender voor competities en toernooien in 2020 en het oprichten van een stuurgroep met 3 bestuurders van de KNLTB en 3 van de NPB.

Vervolgens zijn er eind november werkgroepen geformeerd rond de belangrijkste onderwerpen. De onderwerpen zijn: opleidingen; accommodatie richtlijnen; aansluiting commerciële centra en wedstrijdkalender. De werkgroepen kende een evenredige bemensing vanuit beide bonden. Alle werkgroepen hebben inmiddels aan de stuurgroep advies uitgebracht hoe met deze onderwerpen om te gaan bij een eventuele fusie.

Ondertussen heeft de stuurgroep de juridische consequenties van een fusie onderzocht en bespraken zij aanpassing van statuten en missie/visie statement in geval van een daadwerkelijke fusie.

8 februari komt de ALV van de NPB samen én de Ledenraad van de KNLTB. Hier wordt dan voor een eerste keer van gedachten gewisseld (mede door geheimhoudingsplicht) over de opbrengsten van de werkgroepen en stuurgroep; het formele voorstel tot fusie tussen de NPB en de KNLTB. Zowel de ALV als de ledenraad zijn informatief. Er zal dus nog niet gestemd worden.

Nog steeds wordt er gestuurd op een mogelijke fusie in Q2.

Over de Nederlandse Padelbond

De Nederlandse Padelbond is vertegenwoordiger van padel in Nederland en lid van de International Padel Federation (FIP). De FIP is aangesloten bij GAISF. Padel is een unieke racketsport met een eigen identiteit en cultuur. Onze sport ademt de hispanic oorsprong & temperament en padelspelers zijn vriendelijk, sociaal, vol passie en trots op padel.

De Padelbond heeft als doel de beoefening van padel te bevorderen in de ruimste zin van het woord.