Padel is goed voor de hersenen

Door neuropsycholoog Ferry Kovac

Padel is een balsport en dat betekent dat er snelheid in zit. De snelheid van de bal, snelheid van tactische wisselingen tussen de spelers, snelheid van verschillende balwisselingen. Dat heeft te maken met het feit dat je dicht op elkaar staat, de bal heeft niet zo’n hoge snelheid als bij tennis zodat de kans groter is dat je tegenstander de bal terug kan spelen en de wanden mogen gebruikt worden. Met name die wanden zorgen ervoor dat de bal vaker en langer in het spel blijft zonder dat er dode momenten komen.

Mentaal gezien betekent deze snelheid en wisselingen dat de hersenen meer en sneller moeten berekenen waar de bal komt en wat er precies gedaan moet worden. Meer uitdagingen voor de hersenen betekent meer adrenaline. Maar meer uitdagingen die ook daadwerkelijk gehaald worden betekent tegelijkertijd ook meer dopamine en endorfines: je wordt meer beloond dan bij andere balsporten. Dat is dan ook de simpele reden dat je sneller verslaafd raakt aan padel.

Wat de concentratie betreft: deze wordt bij padel uitstekend getraind. Omdat de bal langer en vaker in het spel blijft (minder dode momenten) blijft er meer adrenaline en dopamine in het brein nodig. Het zijn juist deze neurotransmitters die ervoor zorgen dat het alertheidssysteem aangejaagd wordt. Je wordt dus in feite getraind je concentratie hoog te houden.

Meer spelplezier betekent ook dat er meer gelachen kan worden bij padel, en ook dat is de ervaring in de praktijk. Meer gelach betekent dat de sociale interacties tussen de spelers ook normaler verlopen, veel gemoedelijker, veel soepeler. Mensen zijn daarom bij padel minder snel aangebrand en zelfs de meest competitieve spelers gaan minder snel uit hun dak.

Een ander belangrijk punt bij de padelsport is: de executieve functies worden beter getraind. Dat zijn de meer tactische functies in de hersenen. Je moet simpelweg beter plannen bij padel. Een tactisch goed geplaatste rustige bal is vaak beter om een punt te scoren dan een onbezonnen harde bal. Ook de beheersing van emoties vallen onder de executieve functies.

Padel is goed voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling

Padel wordt officieel door 4 spelers gespeeld, altijd 2 tegen 2. Hierdoor is er meer sociale interactie mogelijk, ook al omdat je dichter bij elkaar staat. Door het aanmaken van dopamine zijn de mensen relaxter en kunnen zij meer van elkaar hebben. Het aantal positief gestemde interacties onderling is bij padel daarom aanmerkelijk hoger dan bij moeilijkere balsporten.

Daarnaast maken bij padel niveau-verschillen minder uit om toch leuke rally’s te krijgen. Het samen allemaal langer actief zijn met elkaar geeft een sterker gevoel van verbondenheid dan wanneer je vaker dode spelmomenten hebt. Padel is de ideale familiesport.

Over de Nederlandse Padelbond

De Nederlandse Padelbond is vertegenwoordiger van padel in Nederland en lid van de International Padel Federation (FIP). De FIP is aangesloten bij GAISF. Padel is een unieke racketsport met een eigen identiteit en cultuur. Onze sport ademt de hispanic oorsprong & temperament en padelspelers zijn vriendelijk, sociaal, vol passie en trots op padel.

De Padelbond heeft als doel de beoefening van padel te bevorderen in de ruimste zin van het woord.