Public statement European Padel Association

Representatives from thirteen European Padel Federations met recently to further advance their cooperation and harmonize policies towards further advancing the sport of padel into the future.

In successive meetings in Lisbon and Madrid, during the months of May and June, the formation of the European Padel Federation (EPA) was agreed. The founding members of the new governing body of padel in Europe include the Austria Padel Federation, Padel Belgium, Czech Padel Federation, Danish Padel Federation, Finnish Padel Federation, Deutscher Padel Verband, British Padel, Nederlandse Padelbond, Polish Padel Federation, Portuguese Padel Federation, Spanish Padel Federation, Svenska Padelförbundet and Swiss Padel Association.

European Goals

The goals of the European Padel Federation, include among others the following:
A. Organize and rule European Competitions
B. Produce and disseminate the Technical knowledge of the sport
C. Help the development of the sport in rising European countries
D. Promote youth development programs and support developing countries
E. Protect and uphold the European Federation Members, with its rights, interests, independence and identity
F. Set equivalencies for coaches’ and teachers’ program levels
G. Stimulate sportsmanship at all EPA activities.

The intense working meetings resulted in the drafting of the by-lays, the design of the operational structure and the signing of a declaration to establish the EPA. Further information will be released soon.

Padel as an Olympic sport

The EPA shall be recognized and work under the umbrella of the International Padel Federation (FIP). The collective goal is to become an Olympic sport in 2028, for which a number or requirements must be met.

  • Three continental associations
  • 75 countries playing padel
  • Membership GAISF

With the creation of the EPA, and associations in North and South America, padel will fulfill these requirements soon. In the future there might be even more continental associations.

Membership GAISF

Due to great efforts of the FIP, padel (FIP) has been recently granted the Observer Status of GAISF, the Global Association of International Sports Federations. As stated in a recent declaration, these countries cooperate under a united vision of developing padel as an independent racket sport, with its own unique identity, rules and institutions.

Intercontinental championships

Understanding that official competitions are a keystone of the development of padel, the discussion agenda included the creation of a bi-annual intercontinental championship. A European Team, comprising players from many continental countries shall face an equal opponent from the Americas in a location to be designated.

Connection

The representatives present in the meeting confirmed their belief in developing padel for the players, its members and their sport: padel. They recognized that passion for padel is a driving force and a strong asset that connects all stakeholders in the universe of padel.

Picture 1. Representatives of the federations, Lisbon, 10-06-18

Nederlandse vertaling van de Public Statement European Padel Association

Openbare verklaring Europese Padel Associatie

Vertegenwoordigers van dertien Europese Padel Federaties zijn onlangs bijeengekomen om hun samenwerking verder te ontwikkelen en het beleid te harmoniseren om de padelsport verder te ontwikkelen in de toekomst.

Tijdens opeenvolgende vergaderingen in Lissabon en Madrid, in de maanden mei en juni, werd de oprichting van de Europese Padel Associatie (EPA) overeengekomen. De oprichtende leden van het nieuwe bestuursorgaan van padel in Europa zijn de Austria Padel Federation, Padel Belgium, Czech Padel Federation, Danish Padel Federation, Finnish Padel Federation, Deutscher Padel Verband, British Padel, Nederlandse Padelbond, Polish Padel Federation, Portuguese Padel Federation , Spaanse Padel Federatie, Svenska Padelförbundet en de Zwitserse Padel Federation.

Europese doelen

De doelen van de Europese Padel Federatie omvatten onder meer het volgende:

A. Organiseer en reguleer Europese competities
B. Produceren en verspreiden van de technische kennis van de sport
C. Hulp bij de ontwikkeling van de sport in opkomende Europese landen
D. Bevordering van programma’s voor de ontwikkeling van de jeugd en ondersteuning van ontwikkelingslanden
E. Beschermen en bewaken van de leden van de Europese Federatie, met haar rechten, belangen, onafhankelijkheid en identiteit
F. Stelt gelijkwaardigheden in voor coaches en instructeur programma’s
G. Stimuleert sportiviteit bij alle EPA-activiteiten.

De intensieve werkvergaderingen resulteerden in het opstellen van de statuten, het ontwerp van de operationele structuur en de ondertekening van een verklaring om de EPA vast te stellen. Verdere informatie hierover zal binnenkort worden vrijgegeven.

Padel als een Olympische sport

De EPA wordt erkend en werkt onder de paraplu van de International Padel Federation (FIP). Het collectieve doel is om een ​​Olympische sport te worden in 2028, waaraan een aantal vereisten voldoen moet worden.

  • Drie continentale associaties
  • 75 landen waar Padel gespeeld wordt
  • Lidmaatschap GAISF

Met de oprichting van de EPA en associaties in Noord- en Zuid-Amerika zal padel binnenkort voldoen aan deze vereisten. In de toekomst kunnen er zelfs meer continentale associaties zijn.

Lidmaatschap GAISF

Vanwege grote inspanningen van de Internationale Padel Federatie (FIP) is padel (FIP) onlangs de waarnemersstatus van GAISF, de wereldwijde vereniging van internationale sportbonden, toegekend. Zoals vermeld in deze recente verklaring werken de betreffende landen samen in een gezamenlijke visie van het ontwikkelen van padel als een onafhankelijke racketsport, met een eigen unieke identiteit, regels en instituties.

Intercontinentale kampioenschappen

Inzicht in het feit dat officiële wedstrijden een hoeksteen zijn van de ontwikkeling van padel, de agenda omvatte de oprichting van een tweejaarlijks intercontinentaal kampioenschap. Een Europees team, bestaande uit spelers van enkele continentale landen, staat tegenover een gelijke tegenstander uit Noord- en Zuid-Amerika op een nader te bepalen locatie.

Verbinding

De vertegenwoordigers die aanwezig waren in de vergadering bevestigden hun geloof in het ontwikkelen van padel voor de spelers, hun leden en hun sport: padel. Ze erkenden dat passie voor padel een drijvende kracht en een sterke troef is die alle belanghebbenden in het universum van padel met elkaar verbinden.

Over de Nederlandse Padelbond

De Nederlandse Padelbond is vertegenwoordiger van padel in Nederland en lid van de International Padel Federation (FIP). De FIP is aangesloten bij GAISF. Padel is een unieke racketsport met een eigen identiteit en cultuur. Onze sport ademt de hispanic oorsprong & temperament en padelspelers zijn vriendelijk, sociaal, vol passie en trots op padel.

De NPB heeft als doel de beoefening van padel te bevorderen in de ruimste zin van het woord.