NPB officieel lid van Internationale Padelfederatie

Belangrijke internationale erkenning voor de activiteiten van de Nederlandse Padelbond: op vrijdag 15 februari heeft de Internationale Padelfederatie (FIP) bij monde van voorzitter Daniel Patti aan de Nederlandse Padelbond laten weten dat ons lidmaatschapsverzoek is geaccepteerd. De bestaande leden waren zonder bezwaar, zodat de NPB per 21 maart 2013 officieel lid is van de FIP.

FIP

De Nederlandse Padelbond is nu de officiële vertegenwoordiger van de Internationale Padelfederatie in Nederland, alsmede binnen de FIP en bij de rest van de internationale padelgemeenschap. Dit geeft de NPB de mogelijkheid om de sport verder in Nederland te ontwikkelen en de internationale banden te versterken.

Daarnaast geeft de officiële erkenning door de FIP de Nederlandse Padelbond de autoriteit de sport verder te reguleren, onder meer op het gebied van de bouw van padelfaciliteiten, de organisatie van toernooien en het opleiden van trainers en spelers. Ook zal er meer aandacht besteed worden aan fondsenwerving.