De NPB heeft ten doel de beoefening van padel te bevorderen in de ruimste zin van het woord. Zij tracht dit te bereiken door:
  • uitschrijven, regelen en bevorderen van padelwedstrijden;
  • medewerking verlenen aan hen die padel beoefenen;
  • als representatieve organisatie van het padel in Nederland samenwerken met nationale organisaties in andere landen;
  • spel- en wedstrijdregels vaststellen en de naleving daarvan bevorderen;
  • bij de bouw van nieuwe sportinrichtingen bevorderen dat ruimten worden ingenomen waarin padel kan worden beoefend;
  • officiële erkenning krijgen door aansluiting bij NOC*NSF; 
  • padeltrainers en scheidsrechters opleiden en certificeren.
De NPB is een vereniging en handelt zonder winstoogmerk.

De NPB is het officiële Nederlandse lid en vertegenwoordiger van de Federación Internacional de Padel (FIP), de internationale padelbond.Producten & diensten van de Nederlandse Padelbond