De Nederlandse Padelbond is het overkoepelend lichaam dat zich bezighoudt met de organisatie en verbreiding van de padelsport in Nederland. Haar activiteiten zijn not-for-profit en worden bekostigd uit ledenbijdrages, sponsoring en giften.

Wij onderschrijven van harte de leidraad voor ontwikkelingen binnen de georganiseerde sport van NOC*NSF, zoals uiteengezet in de Sportagenda 2012. 

De Nederlandse Padel Bond is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder dossiernummer 51328763.