De Nederlandse Padelbond heeft onlangs de discussie gesloten met de Internationale Padelbond (FIP) over uitstaande contributie betreffende jaren 2007-2011. 

De Nederlandse Padel Sport Federatie (NPSF), een organisatie die 2006 werd opgericht en namens Nederland tot 2011 lid was van de FIP maar feitelijk nooit activiteiten heeft ontplooid, heeft in geen van de lidmaatschapsjaren haar financiële verplichtingen jegens de FIP voldaan. De FIP heeft de NPB als nieuwe Nederlandse vertegenwoordiger verzocht deze achterstallige betalingen alsnog te voldoen. De Nederlandse Padelbond heeft daarop beargumenteerd waarom de schuld van de NPSF niet op de NPB verhaald kan worden. Uiteindelijk is de FIP akkoord gegaan met deze zienswijze. Zodoende heeft de Nederlandse Padelbond volledig aan zijn verplichtingen voldaan, en kan de NPB als volwaardig lid deelnemen aan internationale competities en de Algemene Ledenvergadering van de Internationale Padelbond. Lees hieronder het officiële besluit van de FIP in deze zaak.


Ċ
Peter Bruijsten,
9 okt. 2013 06:52