Ondersteuning aanleg padelbanen

De keuze is gemaakt. Er komen een (of meerdere) padelbanen bij de vereniging. Enthousiast wordt vaak begonnen met de voorbereiding. Maar al snel blijkt dat er bij de aanleg van een padelbaan veel vragen op de vereniging af komen. Ook vergt het maken van keuzes in het traject veel tijd en kennis. Verenigingen (maar ook commerciële centra) kunnen in dit traject ondersteuning krijgen van de NPB.

Waar bij u de kennis of tijd ontbreekt zal de NPB u voorthelpen. Wij maken voor u inzichtelijk waar u keuzes moet gaan maken en welke mogelijkheden er vervolgens zijn. Vervolgens vertalen wij dit in een duidelijk bestek, waar aannemers op kunnen inschrijven. Tijdens de uitvoering wordt vervolgens, eventueel gezamenlijk met u, toezicht gehouden. Zo houdt u grip op uw wensen en mogelijkheden en worden uiteindelijk padelbanen gerealiseerd die aan uw eisen voldoen.

Concreet bieden wij hiervoor de volgende diensten aan:

Gesprek met de vereniging waarbij:
  • Wensen in kaart worden gebracht
  • Mogelijkheden qua locatie worden besproken
  • Voors en tegens diverse constructies besproken
  • Dit wordt vertaald in een helder bestek en vervolgens met u doorgenomen, totdat exact omschreven staat wat u van de padelbaan verwacht.
  • Aannemers worden uitgenodigd een offerte uit te brengen, waarna wij de offertes voor u beoordelen.
  • Zijn de offertes onderling vergelijkbaar
  • Waar zitten verschillen en wat zijn de gevolgen
  • Sluiten de offertes aan op de wensen van de vereniging
  • Tijdens de uitvoering zal beoordeeld worden of de werkzaamheden conform planning en kwaliteit wordt uitgevoerd zoals is overeengekomen, maar zoals ook van goed vakmanschap mag worden verwacht.
  • Na de uitvoering volgt een oplevering als definitieve toetsing of aan alle eisen is voldaan. Zodoende heeft u zekerheid betreffende het keurmerk van de NPB.
Geïnteresseerd in deze (betaalde) dienstverlening? Neem dan contact met ons op.

Accommodatie vereisten

De officiële Nederlandstalige regels en richtlijnen voor padelbanen en -accommodaties kun je vinden in hoofdstuk 1 en 2 van onderstaand document.

Voor meer informatie omtrent de vereisten kun je altijd contact opnemen.Ċ
Nederlandse Padelbond,
19 dec. 2012 05:25